×

×

மதுரையில் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்

28, Dec 2019

25-12-2019  மதுரையில் மா உலா நிறுவனத்திற்கும் சரவணா மூலிகை சிக்கன் நிறுவனத்திற்கும் ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கையொழுத்திடப்பட்டது. இதன் மூலம் மதுரையைச் சேர்ந்த மா உலா ஓட்டுனர்கள் பயனடைவார்கள். உடன் மா உலா மதுரை நிர்வாகிகள் இருந்தனர்.