×

×

விரைவில் புது டில்லியில் மா உலா திட்டம் தொடங்கும்

19, Nov 2019

புது டில்லியில் மா உலா திட்டத்தின் கலந்தாய்வு கூட்டம் சிறப்பாக நடைபெற்றது. இதில் மா உலா திட்டம் புது டில்லியில் எப்படி செயல்படுத்துவது போன்ற கருத்துக்கள் விவாதிக்கப்பட்டன. சில மாறுதல்களுடன் மா உலா திட்டம் புது டில்லியில் விரைவில் தொடங்கப்படும் என்று மா உலா திட்ட நிர்வாக இயக்குனர் முனைவர் சே.ப. முகம்மது கதாபி தெரிவித்தார்.